Advokátska kancelária JUDr. Ondrej Krempaský  
O nás   Služby   Referencie   Kontakt

Advokát

JUDr. Ondrej Krempaský

Vzdelanie: 1986 - 1991 Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (Mgr.)
2000 - obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška( JUDr.)
Pracovné skúsenosti:
  • colná správa od roku 1976-1999
  • Colný úradník do roku 1986
  • Námestník riaditeža Colného úradu Banská Bystrica do roku 1992
  • Riaditež Colného úradu Trstená r. 1992
  • Riaditež odboru výkonu služby Colné riaditežstvo SR do roku 1997
  • Námestník generálneho riaditeža CR SR do roku 1999
  • Komerčný právnik r. 2000
  • Advokát od r. 2001
Telefón: 00 421 2 43425840
Mobil: 0905 984 041
Fax: 00 421 2 43425840
Email: o.krempasky@gmail.com
Číslo registrácie: 1233